Μη-επανδρωμένα ρομποτικά οχήματα, μη-επανδρωμένα αεροσκάφη, σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες παρακολούθησης της αγροτικής παραγωγής και περιβάλλοντος και συστήματα απόφασης και διαχείρισης παραγωγής βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, αποτελούν ορισμένες από τις καινοτόμες νέες τεχνολογίες που παρουσιάζει το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iBO) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο της 27 ης Διεθνούς Έκθεσης Agrotica.

Το iBO/EKETA ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, βρίσκεται στο επίκεντρο της καινοτομίας στον αγροτικό κλάδο, με βασικό στόχο την αύξηση της παραγωγής, με μειωμένο κόστος και με βιώσιμες καλλιεργητικές μεθόδους.

Προς αυτή την κατεύθυνση στους χώρους φιλοξενίας του iBO/EKETA (Τομέας 11, Περίπτερο 1) οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα αφενός μεν να παρακολουθήσουν δράσεις επίδειξης του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου, και αφετέρου να ενημερωθούν από το επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό του για τα οφέλη της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών της ρομποτικής και της ψηφιακής διαχείρισης στην αγροτική παραγωγή.