ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΥ DIY-ACCEL ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ

Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ πραγματοποίησε στις 12.12.2018, στην Αίθουσα “Αίολος” του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη, την τελική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Έργου DIY-ACCEL “Piloting of Danube and Ionian Youth Entrepreneurship Acceleration”. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος DSPF “Danube Strategic Project Fund” της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των τριών εταίρων που συμμετέχουν στο έργο, από τη Βουλγαρία ο φορέας Business Support Centre for SMEs του Ruse (BSC-SME Ruse), από τη Σερβία ο φορέας Regional Development Agency of Eastern Serbia (RARIS) και από την Ελλάδα το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ (ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ). Οι εταίροι παρουσίασαν τα σημαντικότερα επιτεύγματα του έργου, μεταξύ των οποίων η βάση Επιταχυντών και το εργαλείο αυτοδιάγνωσης για νέους επιχειρηματίες (https://accel.smebg.net/self-assessment/).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι επιχειρηματικές ιδέες νέων ηλικίας 15-24 ετών, που αποτελούν την ομάδα-στόχο του έργου. Επίσης, στην πρόσκληση των διοργανωτών ανταποκρίθηκαν εκπρόσωποι Επιταχυντών (Accelerators) για start-ups, όπως ο επιταχυντής OK!Thess και ο επιταχυντής Industry Disruptors. Οι συμμετέχοντες της εκδήλωσης είχαν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την παρουσίαση εταιρειών start-up (AidPlex, SIBA) και να ανακαλύψουν την πορεία που μία επιχείρηση ακολουθεί από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι και την υλοποίησή της.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η υπεύθυνη του έργου από τη Διαχειριστική Αρχή, κα Sophie Deuer, EuroVienna.

Το έργο DIY-ACCEL υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος DSPF “Danube Strategic Project Fund”, με πόρους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δήμο Βιέννης. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 και ολοκληρώνεται στις 31.12.2018. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου για το ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ είναι ο Αν. Καθηγητής κος Θωμάς Μπαρτζάνας.

Eικόνες: